Tilgjengelighet

Elevkanalen har jobbet med universell utforming og individuell tilpasning gjennom flere år. Læremiddelplattformen dekker i dag svært mange WCAG krav, også mange i tillegg de obligatoriske kravene. Vi har bygget opp vår designprofil slik at alle farger skal være støttet med høyeste kontrastkrav fra WCAG som er 7:1. I vår daglige produksjon sørger vi også for at filmer har tilknyttet undertekst. Mange av filmene fra tidligere nyhetssendinger og fagproduksjon har også undertekst og annen tilknyttete forbedringer. Vi ser på oss selv som den ledende læremiddelportalen i Norge når det kommer til ulike former for tilpassing. Vi har jobbet frem gode løsninger, slik at tilbudene våre kan brukes av flest mulig. Vi ønsker stadig å utvikle oss å bli enda bedre, og å strekke bransjen til nye nivåer innen tilgjengelighet.

Tegnspråk

I mange år har Elevkanalen samarbeidet tett med Statped. Mange av Elevkanalens sendinger og videoer i fagene har blitt tegnspråktolket, og mer innhold blir stadig oppdatert. Elever som bruker tegnspråk, kan ha nytte og glede av både nyhetssendinger og faglig innhold med tilhørende undervisningsopplegg, på samme måte som andre elever.

 

Utenom generell universell utforming har Elevkanalen også en rekke spesialtilbud for brukere med særskilte behov. Mange av prosjektene vi har gjennomført er støttet av Utdanningsdirektoratet.

ASK

ASK er en kommunikasjonsmetode for de som trenger et språk forkortet ned til bilder. Mange av Elevkanalens fagvideoer har tilhørende undertekst med grafiske tegn i videoavspilleren. I tillegg er det å finne tilpassede undervisningsopplegg som dokumenter og e-bøker med ASK-symboler. I elevkanalen bruker vi WLS (Widget Literacy Symbols). Elevkanalen har også egen visning og layout hvor de fleste navigasjonsbilder blir byttet ut med tilsvarende ASK-symbol.


Bryterstyring og øyestyring

Vi har en eget tilpasset visning av nettsidene for de som ikke har mulighet til å navigere med vanlig mus og tastatur. Dette gjør det mulig for brukere som trenger øyestyring / hodemus eller bryterstyring å navigere seg rundt i universet i Elevkanalen.

Synstolking

Elevkanalen har utviklet et eget system for synstolking i samarbeid med Blindeforbundet. Systemet strekker seg lengre enn vanlig tradisjonell synstolking og åpner døren for nye muligheter innen synstolking. Vi støtter selvfølgelig tradisjonelle synstolkings-metoder, men har nye innovative løsninger for synstolking som synstoling-on-demand, versjonering og mulighet for syntetisk tale.

Se synstolking i mattemysteriet

Eksempel på synstolking i læremiddel for matematikk 1. trinn: Mattemysteriet

Tlf:
22 40 46 66
Epost:
Nydalsveien 12A, 0484 OSLO